Versoepeling voorzorgsmaatregelen Echocentrum Womancare omtrent het Coronavirus
Lees meer

Zwangerschap

Bij Womancare kunt u in de zwangerschap terecht voor al uw echo en het prenatale screeningsonderzoek, zoals de 20 weken echo / SEO. Wij maken onderscheid in twee soorten onderzoeken.

Medische echo / Screeningsonderzoek

Een medische echo en / of screeningsonderzoek geeft u informatie over de gezondheid van uw kindje. De belangrijkste zwangerschapsweken waarop de gezondheid van uw kindje kan worden beoordeeld is bij 12 en 20 weken zwangerschap.
Op de website van mijn ongeboren kind vindt u belangrijke, aanvullende informatie en keuzehulp over de bestaande screeningsonderzoeken.

www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

U krijgt desgewenst een compleet echoverslag mee voor uw behandelend huisarts of verloskundige.

Wij verzorgen de echo’s voor de praktijk voor verloskunde Duna Lus
www.dunalus.nl

Pretecho

Een pretecho is qua techniek hetzelfde als een medische echo. Deze echo laat u op een ontspannen manier kijken naar uw kindje maar geeft u geen informatie over de gezondheid van uw kindje.

Het uitgangspunt bij een pretecho is het maken van duidelijke, voor jullie herkenbare beelden.

Meer informatie over de pretecho

Hoe werkt echoscopie? Bij echoscopie wordt ultrageluid (3,5 -5,0 MHtz ) pulsgewijs door de huid gezonden. Op de grensvlakken van verschillende soorten weefsel wordt de geluidspuls teruggekaatst. Dit terugkerende geluid wordt door de computer omgezet in een beeld op de monitor.

Vanaf 1960 wordt echoscopie in de verloskunde toegepast. Tot op heden zijn er geen nadelige gevolgen geconstateerd bij patiënten of echoscopisten. Womancare volgt ten alle tijden de richtlijnen en aanbevelingen van The European Committee for Ultrasound Radiation Safety. Wij houden de duur van het onderzoek zo kort mogelijk en gebruiken een zo laag mogelijke instelling om tot een goede beeldvorming te komen.

 

Medische echo’s bij Womancare

Womancare werkt met echospecialisten die (inter)nationaal opgeleid zijn en zich dagelijks bezighouden met het zien van echobeelden en het opsporen van eventuele bijzonderheden in de zwangerschap. Bij Womancare bieden wij verschillende echo’s en onderzoeken in het kader van prentale screening aan.

 • Combinatietest

  U kunt laten onderzoeken (screenen) hoe groot de kans is dat uw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. ( Trisomie 21,18 en 13).Dit onderzoek gebeurt al vroeg in de zwangerschap. Uw verloskundige of gynaecoloog zal aan u vragen of u meer wilt weten over deze screening. U kiest zelf of u dit onderzoek wilt.

  De combinatie test wordt bij voorkeur rond de 12e week van de zwangerschap uitgevoerd. De echo waarbij de nekplooi wordt gemeten wordt gecombineerd met 2 hormonen in het bloed van de moeder.

  De uitslag van de combinatietest wordt uitgedrukt in een kans. Bij een verhoogde kans kunt u kiezen voor vervolgonderzoek bij uw behandelend gynaecoloog om zekerheid te krijgen.

  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de landelijke folder of naar de website mijn ongeboren kind.

  www.rivm.nl/documenten/folder-informatie-over-screening-op-down-edwards-en-patausyndroom
  www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

 • Echo placenta

  Deze echo is bedoeld om de positie van de placenta in de baarmoeder te bepalen. In een uitzonderlijk geval kan de placenta over de ingang van het baarmoederhalskanaal liggen.

  De baby kan in dat geval niet via de natuurlijke weg worden geboren, omdat de uitgang van de baarmoeder door de placenta wordt geblokkeerd. Deze conditie wordt ook wel placenta previa genoemd. 

  De placenta lokalisatie echo wordt bij voorkeur verricht tussen de 30-32e zwangerschapsweek, omdat dan pas de positie van de placenta in de baarmoeder ten opzichte van het baarmoederhalskanaal ten tijde van de geboorte is te bepalen. Een placenta lokalisatie echo eerder in de zwangerschap kan daarover geen uitsluitsel geven.

 • Groei echo

  Een groeiecho wordt uitgevoerd als er twijfel bestaat over de grootte van de baby. Omdat het welzijn van de baby nauw gerelateerd is aan de groei van de baby is het van groot belang om zeker te zijn van voldoende groei.

  Een goed groeiende baby heeft over het algemeen een goede conditie. Een onvoldoende groeiende baby heeft daarentegen intensieve verloskundige zorg nodig.

 • SEO ( 20 weken echo)

  Met deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen en structuren van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of uw kindje goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

  Deze echo wordt uitgevoerd vanaf week 18 tot aan week 21 van uw zwangerschap (dat betekent tot 21 weken en 0 dagen.) U kunt de echo het beste in week 19 van uw zwangerschap laten maken (dat is 19 weken en 0 dagen tot en met 19 weken en 6 dagen zwangerschap). In overleg met de echoscopist bekijken we wanneer het beste moment is om de echo uit te voeren.

  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de landelijke folder of naar de website mijn ongeboren kind

  www.rivm.nl/documenten/informatie-over-20-weken-echo
  www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

  Voorbeelden van afwijkingen die tijdens de 20-wekenecho kunnen worden gezien: open rug, open schedel, waterhoofd, hartafwijkingen, breuk of gat in het middenrif, breuk of gat in de buikwand, afwezigheid of afwijking van de nieren, ontbreken of afwijken van de botten, afwijkingen van armen of benen.

  Als op de 20-wekenecho geen afwijkingen worden gezien, is dit geen garantie voor een gezond kind.

 • Nekplooimeting

  In de eerste drie maanden van uw zwangerschap kunt u laten onderzoeken hoe groot uw risico is op een kind met: het syndroom van Down, syndroom van Edwards en het syndroom van Patau. (Trisomie 21, 18 en 13).

  Dit onderzoek wordt bij voorkeur rond de 12e week van de  zwangerschap uitgevoerd. De nekplooimeting wordt gecombineerd met 2 hormonen in het bloed van de moeder. De uitslag van de combinatietest wordt uitgedrukt in een kans. Bij een verhoogde kans kunt u kiezen voor vervolgonderzoek bij uw behandelend gynaecoloog om zekerheid te krijgen. 

 • Termijnecho

  Wanneer u niet weet hoe lang u zwanger bent, kunt u bij ons terecht voor een termijnecho. De beste periode voor de termijnecho is tussen de 10e en 12e zwangerschapsweek. In deze periode is de bepaling van de zwangerschapsduur het meest nauwkeurig. 

  Tijdens de termijnecho wordt de zwangerschapsduur bepaald door het meten van de lengte van de baby van hoofd naar stuit, de zogenaamde Crown Rump Length of CRL meting. Een nauwkeurige bepaling van de zwangerschapsduur is belangrijk om de uitgerekende datum te bepalen en later in de zwangerschap het ook van belang is om na te kunnen gaan of de baby goed groeit.