Versoepeling voorzorgsmaatregelen Echocentrum Womancare omtrent het Coronavirus
Lees meer

FAQ

1. Hoe maak ik een afspraak

U kunt bij Womancare een afspraak maken op de volgende manieren:
– Per mail, via info@womancare.nu
– Per conctactformulier op onze website
– Per telefoon, ons nummer is : 06 484 943 93

2. Wat kost een echo

Womancare hanteert per soort echo onderzoek een divers tarief.
Voor actuele prijzen, zie onze website onder het item prijzen of neem telefonisch contact met ons op.

3. Hoeveel personen mag ik meenemen naar de afspraak

Womancare adviseert het volgende:

  • Wanneer u komt voor een medische echo, dan houden wij de ruimte het liefst zo rustig mogelik. U bent vrij om mee te nemen wie u wilt. Echter, wij adviseren u om het meenenemen van kleine kinderen zoveel mogelijk te beperken. Zo kan de echoscopiste zich volledig op het onderzoek concentreren. Daarnaast kunnen we, indien nodig,bij bijzonderheden dit rustig met u bespreken.
  • Wanneer u komt voor een niet medische echo kunt u gerust meerdere mensen meenemen naar de afspraak. Ook voor kindjes is een “pretecho”erg leuk om te beleven.

4. Wordt het echo onderzoek vergoed door de ziekenkas?

Voor informatie over de vergoeding vanuit de ziekenkas kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

5. Is een echo schadelijk voor mijn kindje

Bij echoscopie wordt ultrageluid (3,5 -5,0 MHtz ) pulsgewijs door de huid gezonden. Op de grensvlakken van verschillende soorten weefsel wordt de geluidspuls teruggekaatst. Dit terugkerende geluid wordt door de computer omgezet in een beeld op de monitor.

Vanaf 1960 wordt echoscopie in de verloskunde toegepast. Tot op heden zijn er geen nadelige gevolgen geconstateerd bij patiënten of echoscopisten. Womancare volgt ten alle tijden de richtlijnen en aanbevelingen van The European Committee for Ultrasound Radiation Safety. Wij houden de duur van het onderzoek zo kort mogelijk en gebruiken een zo laag mogelijke instelling om tot een goede beeldvorming te komen.

6. Krijg ik ook een echoverslag mee voor mijn behandelend arts

U krijgt bij een medische echo altijd een uitgebreid rapport/ verslag mee van uw echo onderzoek voor uw zorgverlener.

7. Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd

Womancare gaat uiterst zorgvuldig om met uw (medische) gegevens. Uw gegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt.

8. Als er een afwijking te zien is bij uw kindje

Mocht er tijdens het echo onderzoek sprake zijn van een vermoeden op een afwijking aan uw kindje, dan wordt dit zeer zorgvuldig met u besproken.
Womancare neemt dan vervolgens, met uw goedkeuring, contact op met uw zorgverlener om de juiste verloskundige zorg in te kunnen zetten.

9. Welke medische achtergrond/ervaring heeft de echoscopiste

Het team van Womancare heeft reeds 18 jaar ervaring op het gebied van verloskunde en echoscopie in de verloskunde/ gynaecologie en fertiliteit.
Daarnaast werken wij met de allernieuwste echoapparatuur en internationale documentatiesytemen om uw echo onderzoek kwalitaitief te kunnen waarborgen.

 10. Hoe gaat Womancare om met klachten

Womancare is aangesloten bij de klachtencommissie van de Beroepsvereniging Echosocopisten Nederland. (BEN)
Indien u een klacht heeft kunt u zich wenden tot de website: www.echoscopisten.nl item klachtencommissie.