Versoepeling voorzorgsmaatregelen Echocentrum Womancare omtrent het Coronavirus
Lees meer

Disclaimer

De informatie op deze website is ter goeder trouw opgenomen, doch de juistheid of volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd.

Met de grootste zorg is de inhoud van deze website samengesteld, maar ervaring leert dat het kan voorkomen dat informatie verouderd is of onjuistheden bevat.

Womancare houdt daarbij rekening met de Belgische wet- en regelgeving, met adviezen van de Gezondheidsraad de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, de VVOG en de VLOV; de Vlaamse Vereniging van Vroedvrouwen.

Aan de informatie op deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Womancare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbaar gestelde informatie. Womancare behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen op deze website.